Serdecznie witamy                                                   W Rytrze jest:                  
SOŁTYSI:

RYTRO
Stanisław Ogorzały
Rytro 515,
tel. 18-446-92-08

SUCHA STRUGA
Kazimierz Gizicki
Sucha Struga 
tel. 18-446-95-14

Ż
YCZANÓW
Mirosław Pustułka
Rytro 498,
tel. kom. 503 096 560

OBŁAZY RYTERSKIE
Tomasz Kotarba
Obłazy Ryterskie
tel. 18 448 70 74 , kom. 797 617 113

ROZTOKA RYTERSKA

Maria Kowalik
Roztoka Ryterska 18,
tel. 18-446-96-52

POLECAMY:
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
aścicielem strony jest:  Stowarzyszenie  PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO,         Rytro 380, 33-343 Rytro    KONTAKT:  18 44 97 135, 603 114 489,    e-mail: rytro.info@wp.pl