Serdecznie witamy                                                   W Rytrze jest:                  
Pomnik rozstrzelanych w czasie II wojny światowej:

Na starym cmentarzu w Rytrze znajduje się grób rozstrzelanych w czasie II wojny światowej. Napis na pomniku brzmi: "Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały".
POMNIKI
Ku czci partyzantom:

Okupacja niemiecka trwała w Rytrze od 4 września 1939 roku do 23 stycznia 1945 roku. W tym trudnym i ciężkim okresie można było spotkać się z różnymi postawami  mieszkańców Rytra jak i całej Sądecczyzny : od gorliwej współpracy z okupantem ,poprzez bierną po udział w ruchu oporu. Warunki geograficzne i terenowe oraz położenie Rytra stwarzały warunki do prowadzenia działań partyzanckich. Tworzyły się i działały na tym terenie oddziały partyzanckie Armii Krajowej , Batalionów Chłopskich czy też Gwardii Ludowej. Najliczniejsze były odziały AK-ppor.Jana Stachury ps.”Adam” i Juliana Zubka ps.”Tatar”. O krótkim epizodzie z życia oddziału „Tatara” ,w tutejszym lesie nakręcono film fabularny „Obława”.
W Dolinie Wielkiej  Roztoki (powyżej "Domu Natury") w bloku piaskowca znajduje się stylizowany na obelisk , pomnik poświęcony partyzantom Ziemi Sadeckiej. Na chwilę obecną troszkę zaniedbany ( co jest chyba wynikiem przemian ustrojowych , nie do końca wiadomo kto jest odpowiedzialny za prace konserwatorskie ). Porządkowaniem terenu wokół , oczyszczaniem kamieni , usuwaniem gałęzi i liści zajmuje się Nadleśnictwo Piwniczna , na którego terenie znajduje się pomnik.
(tad)

POLECAMY:
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
aścicielem strony jest:  Stowarzyszenie  PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO,         Rytro 380, 33-343 Rytro    KONTAKT:  18 44 97 135, 603 114 489,    e-mail: rytro.info@wp.pl