Serdecznie witamy                                                   W Rytrze jest:                  
WYSOKI  MOST  NAD  „GŁĘBOKIM  JAREM”
Przez najmniejsze sołectwo gminy Rytro - Życzanów - płynie Potok Życzanowski. Dolina Życzanowskiego Potoku jest bardzo głęboko wcięta, porasta ją stary, dorodny i mocno eksploatowany las. W korycie potoku znajdują się wysokie progi skalne (szypoty).

Koryto potoku płynącego skalistym wąwozem tworzy przepiękny przełom o głębokości od kilku do kilkunastu metrów i szerokości w części dennej od 5 do 10 metrów oraz od kilkunastu do 50 metrów w części górnej. Ściany wąwozu tworzą atrakcyjne pod względem krajobrazowym urwiska i występy skalne. Przełom ten wraz z pięknym drzewostanem bukowo-jodłowym (liczącym ponad 80 lat) rosnącym wzdłuż potoku jest powierzchniowym pomnikiem przyrody. Wpisano go do rejestru w 1998 r. pod nazwą "Głęboki Jar", wywodzącą się od znajdującej się tam dawniej gajówki o tej samej nazwie. Brzegi jaru „spięte” są drewnianym mostem. Kilka lat temu Wysoki Most odremontowano i zadaszono.

(tad)

POLECAMY:
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
aścicielem strony jest:  Stowarzyszenie  PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO,         Rytro 380, 33-343 Rytro    KONTAKT:  18 44 97 135, 603 114 489,    e-mail: rytro.info@wp.pl