Serdecznie witamy                                                   W Rytrze jest:                  
Historia kościoła w Rytrze.
Dzieje ryterskiej parafii, jako odrębnej i samodzielnej jednostki administracyjnej kościelnej, sięgają  zaledwie kilkudziesięciu lat. Parafia została wyodrębniona z parafii barcickiej. Erygował ją ówczesny Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej ks. bp Leon Wałęga, w dniu 8 czerwca 1931 roku.
W granice nowoutworzonej parafii weszły wsie: Rytro, Roztoka Ryterska, Obłazy Ryterskie i Sucha Struga.
Pierwszy kościół p.w. Św. Józefa Robotnika wybudowano w 1929 roku przy wydatnej pomocy finansowej hr. Adama Stadnickiego jako wotum za urodzenie syna, na tzw. Mosówce (obecnie plebania). Był to kościół prowizoryczny, zbudowany z desek i krawędziaków. Poświęcił go w grudniu 1929 r. proboszcz parafii barcickiej ks. Jan Józef Wimański. Przez pół roku Msze św. odprawiali księża z Barcic.
Od 1 sierpnia 1930 r. parafię objął pierwszy proboszcz Jan Sarna i prowadził ją do kwietnia 1932 r. Drugim proboszczem, od maja 1932 r. do września 1945 r. był ks. Jan Kic. Od 28 października 1945 r. parafię objął ks. Józef Woźniacki i przewodził ją przez 40 lat. Zmarł 10 stycznia 1999 r.
Już za rządów w diecezji ks. Bp Jana Stepy-na początku lat pięćdziesiątych-ks. Woźniacki zabiegał o wybudowanie nowego kościoła w Rytrze. Niestety władze komunistyczne nie wyrażały zgody na budowę nowej Świątyni i sprawa ta odwlekła się o kilkadziesiąt lat. Z braku możliwości uzyskania zezwolenia na budowę nowego kościoła, ten mały, duszny i zimny kościół remontował i upiększał jego wnętrze. W ołtarzu głównym był obraz św. Józefa z Dzieciątkiem. W dobudowanej bocznej kaplicy umieszczony był ołtarz z Cudownym Panem Jezusem Milatyńskim (kopia z rodzinnej parafii ks. Józefa Woźniackiego), a w drugiej kaplicy ołtarz Matki Bożej "Uzdrowienie Chorych".
Ten prowizoryczny kościół służył nam 60 lat.
Po Sierpniu 80, władza PRL_u stała się bardziej skłonna do ustępstw wobec Kościoła i dlatego łatwiej można było uzyskać ich zezwolenie na budowę nowych świątyń. We wrześniu 1980 roku ks. Woźniacki wniósł podanie do Kurii Diecezjalnej, z prośbą o wciągnięcie na listę budów kościoła w Rytrze, i od początku lat lat 80-tych rozpoczął mozolne gromadzenie materiałów budowlanych.
Budowę nowej świątyni rozpoczęto w 1983 r. Krzyż i plac budowy poświęcił ks. bp Józef Gucwa w dniu 27 marca 1983 r. 16 czerwca 1983 roku ówczesne władze wojewódzkie wydały wreszcie zgodę na budowę kościoła, według planów sporządzonych przez mgr inż. Arch. Zenona Trzupka z Nowego Sącza. 22 czerwca 1983 roku papież Jan Paweł II - podczas swojej drugiej pielgrzymki do ojczyzny- poświęcił w Krakowie kamień węgielny pod budowę ryterskiego kościoła.
W dzień przyjazdu Ojca św.-16 czerwca 1983 roku-uzyskano oficjalne pozwolenie na budowę kościoła w Rytrze. W tym samym dniu ks. Bp Jerzy Ablewicz upoważnił ks. Franciszka Klaga do zajęcia się budową kościoła parafialnego w Rytrze. Na następny dzień rozpoczęto wykopy pod fundamenty.  Po wybudowaniu pierwszego poziomu w stanie surowym ks. Bp Ordynariusz Jerzy Ablewicz w dniu 12 sierpnia 1984 r. wmurował Kamień Węgielny, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich w dniu 16 czerwca 1983 r.
Dzięki spontanicznemu zaangażowaniu parafian i dobrej współpracy w ówczesnym jeszcze wikariuszem, a późniejszym proboszczem, ks. Franciszkiem Klagiem, już po kilku miesiącach można było pod płytą surowego stanu pierwszego poziomu odprawić Pasterkę. Tak bardzo potrzebne do budowy środki finansowe zdobywano m.in. z działalności przy parafialnego tartaku. 
Od 1985 r. proboszczem parafii Rytro został ks. Franciszek Klag. 30 sierpnia  1985 roku ukończono betonowanie stropu nowej świątyni, a  24 grudnia odprawiono pierwszą Pasterkę w głównej nawie.
W listopadzie 1987 roku przeprowadzono trudną operację podniesienia konstrukcji stalowych wież na wysokość 30 metrów...- więcej
POLECAMY:
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
aścicielem strony jest:  Stowarzyszenie  PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO,         Rytro 380, 33-343 Rytro    KONTAKT:  18 44 97 135, 603 114 489,    e-mail: rytro.info@wp.pl