Serdecznie witamy                                                   W Rytrze jest:                  
Rytro, historia gminy.

Swoje powstanie i nazwę wieś zawdzięcza zamkowi w Rytrze usytuowanemu na Górze Zamkowej (Zamczysko), nad Popradem (obecnie w granicach Suchej Strugi). Według tradycji biorącej początek z zapisu w "Księdze uposażeń diecezji krakowskiej" Jana Długosza z około 1475 r., około 1244 r. osiedlić się tu mieli niemieccy rycerze. Z tym faktem wiązana jest etymologia nazwy Rytro, wywodzona od niemieckiego słowa Ritter, czyli "rycerz". Dawne nazwy: castrum Ritter 1312, Ryttro 1446 (ta od niemieckiej nazwy osobowej Ritter), Villa Rither (1564), Rytter (1575), Rytro (1886).

W okresie kilku ostatnich lat, pod nadzorem konserwatora zabytków, sukcesywnie odsłaniano i rekonstruowano ruiny zamku usytuowanego wysoko nad nurtem Popradu.

Położenie:

Wieś gminna w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim. Położona jest w Beskidzie Sądeckim nad Popradem, u ujścia do niego Wielkiej Roztoki (Roztoczanki, Rytrzanki).
Zabudowa wsi znajduje się wzdłuż przebiegającej nad Popradem drogi krajowej 87 i linii kolejowej 96 Tarnów - Leluchów, wciska się też w doliny Małej i Wielkiej Roztoki oraz przysiółki rozrzucone na zboczach wzgórz Połom i Mikołaska.
Poszczególne części wsi noszą nazwy: Cyrla, Centrum, Kuligówka, Majchry, Majerka, Mikołaska, Mikuty, Mosówka, Osiedle za Szkołą, Piaski, Podłubek, Połom Niżna, Połom Wyżna, Potok (dawniej Cygański Potok), Ubocz, Wilkówka, Zagórze (Za Górą).
Graniczy od pn. z Przysietnicą (bardzo krótki odcinek), Barcicami Górnymi i Wolą Krogulecką (gm. Stary Sącz), Życzanowem. Od wsch. z Suchą Strugą, od pd. z Obłazami Ryterskimi, a od zach. z Młodowem (bardzo krótki odcinek) i z Roztoką Ryterską.
W centrum wsi znajduje się Zajazd PTTK "Pod Roztoką".

W 2005 roku oddano do użytku narciarzy pierwszy sztucznie oświetlony i naśnieżany stok narciarski Ryterski Raj na Jastrzębskiej Górze. Jest to w ostatnich latach największa inwestycja, w której udział oprócz osób prywatnych ma także gmina.

Na szczególną uwagę zasługują ryterscy biegacze i maratończycy, którzy stanowią bardzo liczną grupę. Reprezentują oni barwy gminy w kraju i za granicą. Startują m.in. w maratonie warszawskim, poznańskim, krakowskim, w Międzynarodowym Maratonie Pokoju w Koszycach na Słowacji i wielu, wielu innych sportowych imprezach.
Od 2006 organizowany jest w Rytrze międzynarodowy Maraton Wyszehradzki z Podolińca na Słowacji do Rytra. Trasa jest atestowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
Do największych osiągnięć ryterskich biegaczy należy m.in. przebiegnięcie sztafetą Polski z południa na północ (ok. 800 km) w 2005 roku w ciągu niecałych 24 godzin, oraz przebiegnięcie trasy pielgrzymkowej z Rytra przez Tarnów do Częstochowy w 2006 roku.

Zabytki:

Ruiny zamku. Powstał on ok. XIII wieku w okresie walk z Węgrami. Władysław Łokietek zezwolił starosądeckim klaryskom, by pod zamkiem pobierały cło od towarów spławianych Popradem. Po najeździe Rakoczego w XVII w. zamek był ruiną..

Ciekawostki:

Mieszkała tutaj Maria Kownacka, autorka książki „Rogaś z doliny Roztoki”.
Koło dzwonnicy nowego kościoła jest mostek na Roztoczance. Wychodzi on na zagrodę Klusków, gdzie działa się akcja książki. Postacie w tej powieści były autentyczne, z koziołkiem Rogasiem i psem Łososiem włącznie. Maria Kownacka napisała tu również książkę „Szkoła nad obłokami”.


więcej informacji na temat Rytra:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rytro
POLECAMY:
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
aścicielem strony jest:  Stowarzyszenie  PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO,         Rytro 380, 33-343 Rytro    KONTAKT:  18 44 97 135, 603 114 489,    e-mail: rytro.info@wp.pl