Serdecznie witamy                                                   W Rytrze jest:                  
REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ:

1. Serwis ogłoszeń adresowany jest do osób prywatnych i firm chcących zamieść nieodpłatnie ogłoszenia i oferty na stronie rytro.info.

2. Zamieszczanie ogłoszeń jest całkowicie darmowe.

3. Z serwisu mogą korzystać osoby prawne i prywatne dorosłe lub osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych, chcące zamieścić drobne ogłoszenia i oferty w Internecie.

4. Treść ogłoszenia zgłaszana jest mailowo (rytro.info@gmail.com) i dodawana do serwisu po jego weryfikacji-max w ciągu 48godzin. 

5. Ogłoszenie umieszczane jest w serwisie na okres 14 dni, po tym terminie zostaje ono automatycznie usunięte.

6. Użytkownik dodając swoją ofertę oświadcza tym samym, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną z ogłoszeniem. Zamieszczający ogłoszenie oświadcza niniejszym i zapewnia, że ogłoszenie nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi nie naruszy praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

8. Serwis Rytro.info nie ponosi odpowiedzialności za przebieg transakcji zawartych za jego pomocą.
POLECAMY:
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
aścicielem strony jest:  Stowarzyszenie  PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO,         Rytro 380, 33-343 Rytro    KONTAKT:  18 44 97 135, 603 114 489,    e-mail: rytro.info@wp.pl