Serdecznie witamy                                                   W Rytrze jest:                  
PRODUKTY LOKALNE:

Gospodarstwo Pasieczne „Miś”
Jan Kołacz z Obłazów Rycerskich.
tel 500 458 314

W gospodarstwie można zaopatrzyć się nie tylko w wyśmienite miody, ale także w pyłek kwiatowy, pierzgę, propolis i świece woskowe.
„JODŁOWA  DOLINA”
Gospodarstwo Pasieczne

mgr inż. Andrzej Waśniowski
33-343 Rytro 320
Tel.18 446 90 45  kom. 604 419 653
e-mail: jodlowadolina320@wp.pl

Oferują:miody i pyłek pszczeli, propolis , wosk pozyskiwane z lasów i łąk Beskidu Sądeckiego.
Prowadzą sprzedaż wysyłkową .
POLECAMY:
"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
aścicielem strony jest:  Stowarzyszenie  PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO,         Rytro 380, 33-343 Rytro    KONTAKT:  18 44 97 135, 603 114 489,    e-mail: rytro.info@wp.pl